forbot
  • Sipolas (Sipolas), FOP
  • Danh mục hàng
  • Viên thỏi nhiên liệu
Viên thỏi nhiên liệu
  • Viên thỏi nhiên liệu
  • Viên thỏi nhiên liệu
  • Viên thỏi nhiên liệu
  • Viên thỏi nhiên liệu
  • Viên thỏi nhiên liệu
  • Viên thỏi nhiên liệu

Viên thỏi nhiên liệu

Đang có sẵn
Sản xuất tại:Ukraina
Mô tả
Viên thỏi nhiên liệuMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Sản xuất tại:Ukraina
Nguyên liệu thô:Gỗ
Đường kính: 6 mm
Độ ẩm: 5 %
Hàm lượng tro: менее 0,37 %
Information is up-to-date: 12.02.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Zhitomir (Ukraina) từ công ty Sipolas (Sipolas), FOP.
Similar products